Marktdaten

Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022)

MonatAluminium in Kabeln
Februar 357,10
Januar 335,90

Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022)

MonatAluminium in Kabeln
Dezember 291,78
November 289,03
Oktober 314,30
September 298,55
August 275,71
Juli 258,27
Juni 247,74
Mai 245,48
April 235,86
März 223,32
Februar 210,21
Januar 201,92

Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022)

MonatAluminium in Kabeln
Dezember 202,92
November 201,42
Oktober 191,47
September 185,07
August 182,83
Juli 179,86
Juni 175,80
Mai 171,28
April 176,15
März 187,67
Februar 196,41
Januar 199,76

Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022)

MonatAluminium in Kabeln
Dezember 200,03
November 202,45
Oktober 198,28
September 201,92
August 198,77
Juli 201,75
Juni 196,65
Mai 200,39
April 205,76
März 206,05
Februar 203,58
Januar 201,29

Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022)

MonatAluminium in Kabeln
Dezember 207,69
November 208,85
Oktober 216,62
September 212,62
August 215,91
Juli 220,04
Juni 235,77
Mai 235,55
April 220,45
März 205,87
Februar 214,11
Januar 219,01

Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022)

MonatAluminium in Kabeln
Dezember 214,87
November 218,69
Oktober 220,65
September 214,71
August 210,30
Juli 204,66
Juni 208,90
Mai 215,34
April 223,66
März 221,88
Februar 216,31
Januar 210,18

Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022)

MonatAluminium in Kabeln
Dezember 211,19
November 206,37
Oktober 194,64
September 184,83
August 189,11
Juli 191,11
Juni 185,82
Mai 181,77
April 182,07
März 183,29
Februar 185,56
Januar 184,81

Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022)

MonatAluminium in Kabeln
Dezember 186,05
November 182,96
Oktober 179,44
September 187,62
August 186,98
Juli 198,27
Juni 197,26
Mai 218,01
April 235,73
März 237,35
Februar 234,17
Januar 228,60

Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022)

MonatAluminium in Kabeln
Dezember 205,68
November 215,10
Oktober 203,06
September 204,12
August 201,69
Juli 192,67
Juni 183,89
Mai 176,10
April 179,66
März 171,87
Februar 172,85
Januar 174,71

Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022)

MonatAluminium in Kabeln
Dezember 179,20
November 182,22
Oktober 185,29
September 184,81
August 189,33
Juli 188,50
Juni 190,89
Mai 194,59
April 196,09
März 201,18
Februar 206,58
Januar 206,41

Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022)

MonatAluminium in Kabeln
Dezember 203,89
November 196,61
Oktober 197,29
September 204,93
August 194,32
Juli 198,58
Juni 196,06
Mai 201,62
April 200,12
März 210,01
Februar 211,19
Januar 211,26

Aluminium in Kabeln (bis 11. Februar 2022)

MonatAluminium in Kabeln
Dezember 201,06
November 200,18
Oktober 205,55
September 213,75
August 213,25
Juli 222,57
Juni 223,98
Mai 227,39
April 231,01
März 229,13
Februar 230,98
Januar 230,26